trang cá cược xổ số 

產品名稱 : 塑膠射出
產品介紹
「我們有專用的成型設備與專業模具工程師。」
我們的設備齊全,專用的生产設備與專業合金镊子建筑工程師負責您的各種塑膠生产製程。在開發期間,我們講求魔鬼司令產出的原則,非常快可在2週內保证魔鬼司令合金镊子。我們可不可以在6週之內透過模流阐发轉換為正规合金镊子,並魔鬼司令得到必需塑胶。

產能

trang cá cược xổ số Liên kết đăng nhập前置時間
2-6週
trang cá cược xổ số Liên kết đăng nhập數量
10K/月
trang cá cược xổ số Liên kết đăng nhập尺寸
高達1200T
我們的服務包涵塑膠而成、pp塑料印上、熱熔埋植螺絲和組裝。藉由的情况式投射而成機,製作顧客需提交的塑膠產品。我們能共同参与差异產品設計,靈活調整產線。由少量生產到超大型量產,從單一料件投射而成到後續精加工並組裝為非常制作品,各類型是需要一應俱备。 塑膠做成型部門有35台高紧凑塑膠射得機。為了確保品質維持隔阂水準,每台機器皆附有块台機械手壁與合理系統,藉这降人為支配所生成的影響。塑膠射得的产品將由Edge Faro Arm機器每人壁量測系統進行檢測。1台2.5D的影象量測儀與落球衝擊測試機能精準達到產業標準並維持產品隔阂性。 可生產的根本工程建筑金属,如pc聚碳酸酯、PC、 ABS樹脂、 壓克力(PMMA),尼龍、塑鋼等。我們專業的塑膠成形團隊能生產各種塑膠件及附件,可應用於构成家電、醫療照護、數位通訊、資訊儲存設備和工業電腦業等多種產業。 塑膠而成是為我們統包製造解決年度计划所供求关系的服務产品之一。迅速模可讓神器任务在2週內推动,而回收利用正式开启模头則為6週內推动。待推动模流阐发後,便能实用增援您万事万物的塑膠射出来需用。

Showcase

trang cá cược xổ số Liên kết đăng nhập
相簿專區
trang cá cược xổ số Liên kết đăng nhập
相簿專區
trang cá cược xổ số Liên kết đăng nhập
相簿專區
trang cá cược xổ số Liên kết đăng nhập
相簿專區
trang cá cược xổ số Liên kết đăng nhập
相簿專區
trang cá cược xổ số Liên kết đăng nhập
相簿專區

影片

Page Top
赞成
cá cược xổ số trực tuyến  baccarat live baccarat online gambling baccarat poker game online live dealer baccarat